Hvad er privat skifte?

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv stå overfor en situation, hvor privat skifte bliver aktuelt eksempelvis grundet et dødsfald i familien. I en sådan situation er der mange beslutninger, der skal tages, og det kan være svært at finde hoved og hale i de mange juridiske spørgsmål. Læs videre og lær mere om hvad privat skifte er, og hvordan du skal forholde dig i en situation, hvor et bo skal deles op.

Når du vælger privat skifte af et dødsbo betyder det, at arvingerne skal vælge at dele boet uden at bruge en bobestyrer. En bobestyrer er en advokat, som enten er autoriseret af stifteretten, er udpeget af den afdøde i et testamente eller udvalgt af arvinger. Ved et privat skifte kan arvinger derimod selv stå for skiftet eller få en advokat til at klare det for dem.

Kontakt en advokat

Der vil i langt de fleste tilfælde stå en bolig til deling, når en person afgår ved døden. Her er der brug for at finde ud af, om der er arvinger og hvem de er. Fra dødsfaldet erhverver arvingerne en ret til sin ideelle anpart af boet. Hvis arvingerne vælger at dele boet uden om stifteretten eller en bobestyrer, skal de altså selv stå for det administrative og selve delingen. Denne deling er dog et større arbejde, da der er mange forhold, der skal tages hensyn til – derfor vælger mange at få en advokat til at ordne det administrative arbejde. Det kan være en rigtig god idé at kontakte en advokat, da de ved, hvordan papirarbejdet skal håndteres, de kan kommunikere med det offentlige samt være med til at sikre en ligelig og fair fordeling af afdødes aktiver. Det kan ligeledes have stor betydning for arvingernes skattemæssige forhold, at vælge den rigtige skifteform. Det koster omtrent det samme, hvad enten en advokat skal behandle boet som bobestyrer eller som advokat for de privatskiftende arvinger.

Hvad skal du, som arving, forholde dig til?

Når der er tale om privat skifte, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Du skal først og fremmest indlevere en anmodning om privat skifte, hvor du skal vedlægge en solvenserklæring, samt proklamablanket, hvor skifteretten efterfølgende vil udstede en skifteret attest. Hvis du vælger at kontakte en advokat, vil han eller hun tage sig af dette. Der skal senest ved boets udlevering til privat skifte udstedes proklama, hvilket betyder at arvingerne skal indkalde boets kreditorer, stilles der krav om at proklama skal foretages gennem skifteretten, så den kan valideres at denne udsendes.

En advokat vil altid tage sig af al kontakt til skifteretten, og samtidig stå for udarbejdelsen af de nødvendige formularer og dokumenter, som kræves ved et privat skifte. Kontakt en advokat, der kan hjælpe dig med privat skifte.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.