Vigtige ting at huske ved skrivningen af et testamente

For at et testamente er et godt testamente er det nødvendigt, at du har taget højde for adskillige forhold. Der er flere forskellige spørgsmål, du skal have overvejet, da du ellers ender op med at risikere, at arven for eksempel ikke deles, hvis det var det, du havde tænkt dig skulle ske.

Testamentet er et kompliceret, men vigtigt dokument

I tilfælde af dødsfald er det vigtigt at have afgjort, hvad der skal ske med de af dine ejendele, som du ønsker at bestemte personer skal arve. Testamentet kan sikre, at tingene når frem til de intenderede modtagere.

Før testamentet skrives, bør du have overvejet flere forskellige ting, da loven er ganske kompliceret på dette område. Der er adskillige faldgruber, du kan havne i uden dybdegående kendskab til arveloven såvel som dødsboskifteloven. Når du har læst det følgende igennem, opret dit testamente med disse tips i tankerne.

Skal din arv være særeje?

Du kan vælge, at arven efter dig skal gives som særeje til dine udvalgte arvinger. Hvad, der menes med dette, er, at arven til dem kun er til dem personligt og ikke er til deling i tilfælde af, at de for eksempel bliver skilt. Du kan vælge mellem forskellige typer af særeje, hvilket gør det vigtigt, at du tager den, som er den rette for dig.

Skal boligen være uskiftet?

Det ville være en god idé at sætte sig ind i vilkårene angående uskiftet bolig. En af de mulige fordele med det, kan være, at den tilbageværende ægtefælle kan blive boende i den fælles bolig i tilfælde af, at børnene ikke skal få arven omgående.

Det kan dog også være en ulempe at have en uskiftet bolig, fordi det kan gøre det vanskeligere for den stadig levende ægtefælle at gifte sig, skulle de finde en ny kærlighed.

Skal noget af arven båndlægges?

Noget, du kan vælge, er, at arven bliver båndlagt. Det indebærer, at arvingen ikke kan modtage arven, medmindre bestemte betingelser er opfyldt. Typisk en aldersbegrænsning sådan at arvingen ikke kan modtage arven, før de er fyldt 18 år.

Har du overvejet rækkefølgen på dødsfald?

For eksempel hvis du dør før din ægtefælle, eller hvis din ægtefælle dør før dig. Hvordan gør I i hvert af disse tilfælde? Hvem arver? Er det bestemte familiemedlemmer eller personer uden for familien. Det bør nedfældes i testamentet.

Hvad hvis dig og din ægtefælle dør på samme tid?

Selvom det ikke just er det, man regner med, bør dette overvejes.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.