Få styr på dine rettigheder ved trafikuheld

Har du været udsat for et uheld, vil du sikkert også gerne være sikker på, at du får den rigtige erstatning efterfølgende. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvornår man har krav på erstatning, og mange ender derfor med ikke at gøre noget ved det. Det er dog ikke det rigtige at gøre, hvis man har lidt skade efter fx et trafikuheld.

Hvert år rammes mange danskere af uheld i trafikken, og det har forskellige konsekvenser afhængig af uheldets omfang. Efterfølgende vil der ofte komme sager, hvor det kan være relevant at søge en erstatning. Det kan selvfølgelig handle om skader på bilen, som dog oftest kommer til at gå igennem forsikringen hos den person, som forårsagede uheldet. Mere vigtigt er det dog, hvis der er tale om personskade, som har haft en betydning efterfølgende.

Hvis du vil læse mere om lovgivningen på området, kan du klikke ind og læse om erstatning ved trafikuheld.

Trafikuheld er klart den hyppigste årsag, når man taler om personskader, og det er derfor relevant at sætte sig ind i, hvordan man er dækket. Personskader kan blandt andet omfatte:

  • Brækkede ben eller knogler. Det kan have konsekvenser for et arbejde i en periode, ligesom det også kan give anledning til en masse svie og smerte
  • Piskesmæld. En skade, som ofte opstår i forbindelse med trafikuheld, og som kan tage lang tid at komme helt over. Det er en ubehagelig lidelse, som også er mulig at få erstatning for
  • Sår eller skrammer. Det kan særligt blive et problem, hvis det er steder, som kommer til at genere, når man sidder eller går.

Solouheld

Hvis du er kommet til skade i et solouheld, er du måske i tvivl om, om du kan søge erstatning. Her er det afgørende, om du er dækket ind af din forsikring, og i dette tilfælde vil der være tale om en ulykkesforsikring. Er det ikke tilfældet, vil du formentlig ikke kunne gøre krav på noget, med mindre du har tegnet en specifik forsikring omkring soloulykker.

Hvornår er jeg dækket?

Generelt set handler det om, hvilken forsikring du har tegnet. Selvom du selv er skyld i en ulykke, kan du dog sagtens have mulighed for erstatning. Her handler det dog også om, hvordan du har handlet i situationen, for hvis du fx har kørt meget uansvarligt, kan din erstatning udeblive eller blive mindre, selvom du har lidt skade. Det gælder fx, hvis du har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer imens.

Alle skal tegne en ansvarsforsikring til bilen i Danmark, og man er derfor som udgangspunkt dækket godt ind, fordi modpartens forsikring skal gå ind og dække. Der gælder dog nogle forbehold, som du bør sætte dig ind i.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.