Hjælp til omlægning af realkreditlån

Hvis du er boligejer med et fastforrentet lån, bør du være opmærksom på rentefald. I mange tilfælde vil du kunne udnytte et rentefald ved at omlægge dit lån til en lavere rente. Dermed sparer du både penge på den månedlige ydelse og bliver i stand til at komme af med en eventuel restgæld. En låneomlægning er også kendt som en konvertering.

 

Hvornår bør du overveje lånomlægning?

Du bør overveje låneomlægning, hvis renten stiger eller falder med mere end et halvt procentpoint. En lånomlægning kan også være relevant, hvis dine behov ændre sig. Det kunne eksempelvis være fordi, at du enten vil bygge til eller købe en ny bil.

En lånomlægning er også relevant, hvis du har en væsentlig friværdi i boligen. Denne friværdi kan eksempelvis være opstået, fordi der har været en generel prisstigende af boligerne i området. Har du ejet din bolig i nogle år, kan dette skabe en stor friværdi i din bolig.

Det er desuden vær at bemærke, at en lånomlægning primært er interessant, hvis du har et fastforrentet lån Et variabelt forrentet lån vil nemlig kun falde marginalt i kurs, og dermed en omlægning ikke interessant.

 

Hvilke omlægningstyper er der?

Der findes helt basalt tre forskellige omlægningstyper – nedkonvertering, opkonvertering eller skråkonvertering.

En nedkonvertering er primært aktuel, hvis renten igennem en længere periode er faldet markant. Her er grundtanken, at du erstatter et højtforrentet lån med et lån, der har en lavere rente. Dermed skal du betale mindre i rente, og din nettoydelse falder. Dette gør nedkonverting til en særdeles populær konvertering og også den mest almindelige.

En opkonvertering sker, når renten stiger, og du ønsker at fastfryse boligens gæld på et lavere niveau. Hvis renten stiger vil kursen på fastforrentede lån falde, hvorved du kan indfri eventuelle obligationer til en lavere kurs, end da du optog dit lån. Det har imidlertid den ulempe, at du skal betale en højere ydelse og ikke har nogen garanti for, at renten falder.

Ved en skåkonvertering laver du en låneomlægning, hvor du konverterer et flekslån til et fastforrentet lån eller omvendt. Dette er lidt mere kompliceret, da din risikoprofil ændrer sig.

 

Find hjælp til omlægning af lån

Hvis du står med lån, men ikke har erfaring med omlægning af lån, så kan du søge hjælp her. Oftest er den største udfordring i forbindelse med omlægning at bevare overblikket. Det kan imidlertid være rigtig mange penge at spare, så det kan betale sig at gøre indsatsen.  Er du helt på bar bund, kan du også søge ekspertvejledning, så du er bedre rustet til at træffe de rette beslutninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.